สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า588,230.44380,000.0035.4 %ผ่าน25,168.871,032.4995.9 %ผ่าน
รวม 588,230 380,000 35.40 % ผ่าน 25,169 1,032 95.90 % ผ่าน