สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการขนส่งทางบก 1,558,697.301,375,548.0011.8 %ไม่ผ่าน31,372.1719,081.2239.2 %ผ่าน
รวม 1,558,697 1,375,548 11.75 % ไม่ผ่าน 31,372 19,081 39.18 % ผ่าน