สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง1,527,187.301,444,507.005.4 %ไม่ผ่าน48,762.6931,369.1535.7 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)46,149.8042,370.008.2 %ไม่ผ่าน12,931.4111,159.6513.7 %ไม่ผ่าน
รวม 1,573,337 1,486,877 5.50 % ไม่ผ่าน 61,694 42,529 31.07 % ผ่าน