สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวงชนบท805,526.38655,797.0018.6 %ไม่ผ่าน27,713.977,979.9471.2 %ผ่าน
รวม 805,526 655,797 18.59 % ไม่ผ่าน 27,714 7,980 71.21 % ผ่าน