สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ21,842.099,182.6158.0 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 21,842 9,183 57.96 % ผ่าน