สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ5,961.053,616.7339.3 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,961 3,617 0.00 % รายงานไม่ครบ