สรุปผลประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ62,429.3410,839.0282.6 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 62,429 10,839 82.64 % ผ่าน