สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 443,644.19323,481.0027.1 %ผ่าน18,155.762,186.5588.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี22,412.2812,727.9543.2 %ผ่าน8,094.292,303.6371.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)20,695.3411,244.3145.7 %ผ่าน7,438.94878.7588.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)24,198.0217,992.0825.6 %ผ่าน7,009.651,757.5074.9 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี24,361.2617,993.3626.1 %ผ่าน7,817.915,595.5028.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา21,617.6216,278.4624.7 %ผ่าน6,048.273,265.5846.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง33,136.6818,804.2843.3 %ผ่าน9,337.02969.0089.6 %ผ่าน
รวม 590,065 418,521 29.07 % ผ่าน 63,902 16,957 73.46 % ผ่าน