สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)5,249.33816.0084.5 %ผ่าน281.708.5597.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา5,755.891,287.0077.6 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)5,265.842,269.0056.9 %ผ่าน85.953.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท8,881.098,359.105.9 %ไม่ผ่าน158.64214.36-35.1 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด8,733.001,126.0087.1 %ผ่าน191.1672.4962.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม5,034.472,867.0043.1 %ผ่าน150.27140.036.8 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน203.9183.4559.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)5,330.891,486.0072.1 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี5,256.312,124.5159.6 %ผ่าน115.3590.6321.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)3,517.90253.0092.8 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว4,621.763.0099.9 %ผ่าน194.52228.00-17.2 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี4,656.872,375.0049.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี6,157.512,160.0064.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)5,081.901,828.0064.0 %ผ่าน207.8468.5967.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 5,174.871,233.0076.2 %ผ่าน138.4243.0868.9 %ผ่าน
รวม 78,718 28,187 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,728 952 0.00 % รายงานไม่ครบ