สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ458,220.44220,000.0052.0 %ผ่าน23,349.14507.0097.8 %ผ่าน
รวม 458,220 220,000 51.99 % ผ่าน 23,349 507 97.83 % ผ่าน