สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน301,128.31110,565.1763.3 %ผ่าน14,807.10409.2697.2 %ผ่าน
รวม 301,128 110,565 63.28 % ผ่าน 14,807 409 97.24 % ผ่าน