สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ284,447.2885,516.0069.9 %ผ่าน16,095.27288.7998.2 %ผ่าน
รวม 284,447 85,516 69.94 % ผ่าน 16,095 289 98.21 % ผ่าน