สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน252,475.5278,026.0069.1 %ผ่าน15,094.75435.7697.1 %ผ่าน
รวม 252,476 78,026 69.10 % ผ่าน 15,095 436 97.11 % ผ่าน