สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน398,789.34264,573.0033.7 %ผ่าน21,335.58722.4396.6 %ผ่าน
รวม 398,789 264,573 33.66 % ผ่าน 21,336 722 96.61 % ผ่าน