สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน304,853.34162,000.0046.9 %ผ่าน15,576.251,040.8593.3 %ผ่าน
รวม 304,853 162,000 46.86 % ผ่าน 15,576 1,041 93.32 % ผ่าน