สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ655,977.75531,190.5619.0 %ไม่ผ่าน21,101.072,649.2687.4 %ผ่าน
รวม 655,978 531,191 19.02 % ไม่ผ่าน 21,101 2,649 87.44 % ผ่าน