สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 437,178.44281,881.8835.5 %ผ่าน16,748.761,781.4389.4 %ผ่าน
รวม 437,178 281,882 35.52 % ผ่าน 16,749 1,781 89.36 % ผ่าน