สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า648,119.13570,122.3112.0 %ไม่ผ่าน20,022.362,614.2086.9 %ผ่าน
รวม 648,119 570,122 12.03 % ไม่ผ่าน 20,022 2,614 86.94 % ผ่าน