สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ18,765.452,109.0488.8 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 18,765 2,109 88.76 % ผ่าน