สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย908,192.50576,429.0036.5 %ผ่าน36,734.405,652.8084.6 %ผ่าน
รวม 908,193 576,429 36.53 % ผ่าน 36,734 5,653 84.61 % ผ่าน