สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการปกครอง 1,608,687.301,230,543.0023.5 %ผ่าน37,000.1726,570.0028.2 %ผ่าน
รวม 1,608,687 1,230,543 23.51 % ผ่าน 37,000 26,570 28.19 % ผ่าน