สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย595,811.88393,000.0034.0 %ผ่าน19,600.264,540.6376.8 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี39,524.8629,125.0026.3 %ผ่าน3,776.587,814.60-106.9 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย40,028.9135,305.0111.8 %ไม่ผ่าน6,537.303,033.8053.6 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท44,837.0453,786.99-20.0 %ไม่ผ่าน5,971.99983.2583.5 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี35,818.6526,337.9926.5 %ผ่าน3,492.191,700.5051.3 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต40,930.4922,154.5345.9 %ผ่าน4,817.231,353.7571.9 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี40,928.3837,844.737.5 %ไม่ผ่าน4,917.721,741.5064.6 %ผ่าน
รวม 837,880 597,554 28.68 % ผ่าน 49,113 21,168 56.90 % ผ่าน