สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,058,292.40423,696.0060.0 %ผ่าน22,892.645,976.0173.9 %ผ่าน
รวม 1,058,292 423,696 59.96 % ผ่าน 22,893 5,976 73.90 % ผ่าน