สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1,860,283.50653,022.5064.9 %ผ่าน85,563.563,051.8696.4 %ผ่าน
รวม 1,860,284 653,023 64.90 % ผ่าน 85,564 3,052 96.43 % ผ่าน