สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุมประพฤติ 2,713,200.0086,927.9896.8 %ผ่าน20,078.641,815.0891.0 %ผ่าน
รวม 2,713,200 86,928 96.80 % ผ่าน 20,079 1,815 90.96 % ผ่าน