สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 307,911.1645,000.0085.4 %ผ่าน16,767.511,459.2191.3 %ผ่าน
รวม 307,911 45,000 85.39 % ผ่าน 16,768 1,459 91.30 % ผ่าน