สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบังคับคดี 819,255.75490,000.0040.2 %ผ่าน24,305.9110,542.0956.6 %ผ่าน
รวม 819,256 490,000 40.19 % ผ่าน 24,306 10,542 56.63 % ผ่าน