สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สพ.กรุงเทพ ฯ145,841.5088,394.0039.4 %ผ่าน3,198.322,039.4036.2 %ผ่าน
รวม 145,842 88,394 0.00 % รายงานไม่ครบ 3,198 2,039 0.00 % รายงานไม่ครบ