สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมราชทัณฑ์ ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทสญ.ธนบุรี 62,814.1370,886.00-12.9 %ไม่ผ่าน1,539.841,918.20-24.6 %ไม่ผ่าน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 642,364.75645,660.00-0.5 %ไม่ผ่าน1,800.95570.5068.3 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษธนบุรี 210,859.88395,816.00-87.7 %ไม่ผ่าน4,195.635,322.13-26.8 %ไม่ผ่าน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานหญิงกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เรือนจำกลางคลองเปรม518,225.25923,048.00-78.1 %ไม่ผ่าน6,931.451,886.2572.8 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ7,533.789,055.21-20.2 %ไม่ผ่าน
เรือนจำพิเศษมีนบุรี228,753.47240,674.00-5.2 %ไม่ผ่าน2,744.881,190.3656.6 %ผ่าน
รวม 1,663,018 2,276,084 0.00 % รายงานไม่ครบ 24,747 19,943 0.00 % รายงานไม่ครบ