สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1,421,308.60668,000.0053.0 %ผ่าน26,729.0717,203.4735.6 %ผ่าน
รวม 1,421,309 668,000 53.00 % ผ่าน 26,729 17,203 35.64 % ผ่าน