สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน796,573.75429,431.0046.1 %ผ่าน18,709.17675.5096.4 %ผ่าน
รวม 796,574 429,431 46.09 % ผ่าน 18,709 676 96.39 % ผ่าน