สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน12,023,393.00358,000.0097.0 %ผ่าน19,328.254,808.6575.1 %ผ่าน
รวม 12,023,393 358,000 97.02 % ผ่าน 19,328 4,809 75.12 % ผ่าน