สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม784,471.81888,449.00-13.3 %ไม่ผ่าน19,941.085,024.3074.8 %ผ่าน
รวม 784,472 888,449 -13.25 % ไม่ผ่าน 19,941 5,024 74.80 % ผ่าน