สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 279,318.1388,320.0068.4 %ผ่าน15,101.004,062.2073.1 %ผ่าน
รวม 279,318 88,320 68.38 % ผ่าน 15,101 4,062 73.10 % ผ่าน