สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน31,408.094,831.0084.6 %ผ่าน1,473.20171.5688.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส16,047.22508.0096.8 %ผ่าน355.622.8599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก26,192.6157,523.01-119.6 %ไม่ผ่าน1,030.65486.0052.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร31,185.7320,116.9935.5 %ผ่าน2,896.1455.2598.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น46,537.9912,663.2872.8 %ผ่าน1,228.97134.7089.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม43,245.692,863.0293.4 %ผ่าน1,340.6496.0092.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา57,833.9223,082.5660.1 %ผ่าน1,503.30476.8368.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี25,908.906,016.9976.8 %ผ่าน882.42163.5181.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร31,550.868,768.0072.2 %ผ่าน1,707.87184.7789.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่45,298.3443,164.004.7 %ไม่ผ่าน6,646.90328.1295.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง38,552.8923,880.9438.1 %ผ่าน1,386.51204.4285.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช32,914.0112,282.0062.7 %ผ่าน2,533.4414.4199.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน44,665.234,327.6490.3 %ผ่าน4,908.33568.0088.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า27,849.1032,265.80-15.9 %ไม่ผ่าน3,797.07533.5185.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง60,413.7834,784.0142.4 %ผ่าน4,103.70395.6490.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี29,449.4811,615.0060.6 %ผ่าน949.25409.6456.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี94,711.8729,847.9868.5 %ผ่าน2,896.101,037.0864.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์26,445.9012,191.0053.9 %ผ่าน778.05192.0875.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช27,801.355,015.9482.0 %ผ่าน2,155.8639.7398.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี27,412.698,636.0068.5 %ผ่าน1,684.2367.1896.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมายไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์18,194.141,532.0091.6 %ผ่าน278.1342.7284.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด35,024.2318,252.0047.9 %ผ่าน5,950.17418.9593.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี32,855.8110,242.0068.8 %ผ่าน1,174.11144.0087.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง47,729.0651,322.00-7.5 %ไม่ผ่าน8,796.99544.0393.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี32,205.958,187.0074.6 %ผ่าน847.6227.0096.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 36,285.786,322.3282.6 %ผ่าน1,140.48336.9570.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล20,606.259,251.9255.1 %ผ่าน393.483.0099.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์53,615.4242,734.0020.3 %ผ่าน7,847.22523.5093.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี39,652.8856,364.00-42.1 %ไม่ผ่าน784.59264.5866.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์35,495.4110,210.1971.2 %ผ่าน3,729.93764.6379.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย31,522.3015,575.9150.6 %ผ่าน1,363.5961.0395.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป45,302.6461,267.00-35.2 %ไม่ผ่าน86,271.51199.5099.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี25,053.881,867.0092.5 %ผ่าน839.04229.7472.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี35,117.999,386.5573.3 %ผ่าน5,054.24294.5094.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง44,021.4738,790.8011.9 %ไม่ผ่าน2,438.52514.2578.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก37,926.0811,241.4070.4 %ผ่าน2,607.90323.8587.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี30,017.343,378.2488.7 %ผ่าน590.40179.6269.6 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี33,451.2553,175.00-59.0 %ไม่ผ่าน1,637.61623.2061.9 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา24,018.8412,320.0048.7 %ผ่าน1,365.6058.2595.7 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์21,095.2111,678.4844.6 %ผ่าน2,049.5142.1997.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี23,608.856,010.0074.5 %ผ่าน16,076.97180.1798.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช52,039.40169,290.00-225.3 %ไม่ผ่าน1,932.33270.0086.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่16,631.5210,450.5237.2 %ผ่าน463.6827.3994.1 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง31,694.0119,374.9938.9 %ผ่าน3,769.292.8599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา22,782.9317,677.0022.4 %ผ่าน2,293.59125.7794.5 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา24,428.9010,956.0055.2 %ผ่าน3,496.83185.0494.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา22,907.294,673.5379.6 %ผ่าน954.2730.9296.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี22,437.655,515.2275.4 %ผ่าน28,534.83216.1999.2 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 8,229.023,522.0057.2 %ผ่าน169,682.39154.1899.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ20,568.116,000.0070.8 %ผ่าน563.942.8599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 7,503.798,292.00-10.5 %ไม่ผ่าน55,946.43382.9299.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา13,185.119,660.0026.7 %ผ่าน3,997.4188.3597.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง5,607.089,796.00-74.7 %ไม่ผ่าน51,290.1390.4499.8 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม7,624.513,641.0052.2 %ผ่าน57,535.65184.7999.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา6,728.447,888.00-17.2 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 18,898.134,497.0076.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช4,848.907,038.00-45.1 %ไม่ผ่าน103,629.002.85100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี24,878.829,143.7463.2 %ผ่าน3,731.16124.5496.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี7,328.7310,952.00-49.4 %ไม่ผ่าน70,257.033.70100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,786,549 1,111,858 37.77 % ผ่าน 753,574 13,230 98.24 % ผ่าน