สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม719,102.75113,000.0084.3 %ผ่าน45,748.581,771.0096.1 %ผ่าน
รวม 719,103 113,000 84.29 % ผ่าน 45,749 1,771 96.13 % ผ่าน