สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 383,243.34603.0099.8 %ผ่าน14,825.842,545.0082.8 %ผ่าน
รวม 383,243 603 99.84 % ผ่าน 14,826 2,545 82.83 % ผ่าน