สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี381,254.22289,846.0024.0 %ผ่าน17,361.583,569.0879.4 %ผ่าน
รวม 381,254 289,846 23.98 % ผ่าน 17,362 3,569 79.44 % ผ่าน