สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน865,412.381,106,979.50-27.9 %ไม่ผ่าน32,582.191,568.0095.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร58,782.9938,474.0034.5 %ผ่าน3,041.59859.1571.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1144,653.0665,937.0054.4 %ผ่าน3,210.591,631.2649.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 20.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,563.11833.9667.5 %ผ่าน
รวม 1,068,848 1,211,391 0.00 % รายงานไม่ครบ 41,397 4,892 88.18 % ผ่าน