สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)437,939.8882,764.0081.1 %ผ่าน16,983.24828.2495.1 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)312,874.59101,147.0067.7 %ผ่าน16,251.602,730.6083.2 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)403,957.8882,792.0079.5 %ผ่าน19,046.8553,185.42-179.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)312,656.3833,319.0089.3 %ผ่าน16,164.061,011.3093.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)383,645.63102,235.6673.4 %ผ่าน18,282.523,533.5080.7 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)281,027.1955,381.0080.3 %ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)339,691.44124,124.0063.5 %ผ่าน16,045.252,119.0086.8 %ผ่าน
รวม 2,471,793 581,763 0.00 % รายงานไม่ครบ 102,774 63,408 0.00 % รายงานไม่ครบ