สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ20,537,868.0018,794,728.008.5 %ไม่ผ่าน312,351.81391,699.50-25.4 %ไม่ผ่าน
รวม 20,537,868 18,794,728 8.49 % ไม่ผ่าน 312,352 391,700 -25.40 % ไม่ผ่าน