สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ25,264.875,385.0378.7 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 25,265 5,385 0.00 % รายงานไม่ครบ