สรุปผลประเมิน กรมอนามัย รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 744,226.50505,000.0032.1 %ผ่าน24,806.162,224.9691.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง231,398.42134,000.0042.1 %ผ่าน1,261.35900.4728.6 %ผ่าน
รวม 975,625 639,000 34.50 % ผ่าน 26,068 3,125 88.01 % ผ่าน