สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม480,742.03248,873.0048.2 %ผ่าน16,942.612,019.5988.1 %ผ่าน
รวม 480,742 248,873 48.23 % ผ่าน 16,943 2,020 88.08 % ผ่าน