สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 295,260.63291,000.001.4 %ไม่ผ่าน17,517.90689.6596.1 %ผ่าน
รวม 295,261 291,000 1.44 % ไม่ผ่าน 17,518 690 96.06 % ผ่าน