สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่355,231.84320,214.009.9 %ไม่ผ่าน16,676.831,087.3093.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก9,928.988,931.0010.1 %ไม่ผ่าน4,548.411,252.3172.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต10,384.809,135.0912.0 %ไม่ผ่าน2,855.781,925.2232.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี9,449.876,640.0029.7 %ผ่าน2,411.541,218.9349.5 %ผ่าน
รวม 384,996 344,920 10.41 % ไม่ผ่าน 26,493 5,484 79.30 % ผ่าน