สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม300,292.16153,000.0049.0 %ผ่าน15,344.88235.8098.5 %ผ่าน
รวม 300,292 153,000 49.05 % ผ่าน 15,345 236 98.46 % ผ่าน