สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน321,549.44196,000.0039.0 %ผ่าน16,833.17550.1696.7 %ผ่าน
รวม 321,549 196,000 39.05 % ผ่าน 16,833 550 96.73 % ผ่าน