สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์437,653.94493,330.00-12.7 %ไม่ผ่าน19,956.722,599.6287.0 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา27,700.3421,452.0022.6 %ผ่าน8,269.472,049.7875.2 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ33,436.4932,134.003.9 %ไม่ผ่าน9,553.821,099.1788.5 %ผ่าน
สำนักกษาปณ์163,981.47107,651.0034.4 %ผ่าน42,299.752,047.2295.2 %ผ่าน
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน61,783.1835,000.0043.4 %ผ่าน23,001.84614.3097.3 %ผ่าน
รวม 724,555 689,567 4.83 % ไม่ผ่าน 103,082 8,410 91.84 % ผ่าน