สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1,035,945.10607,429.1341.4 %ผ่าน20,625.8214,949.3427.5 %ผ่าน
รวม 1,035,945 607,429 41.36 % ผ่าน 20,626 14,949 27.52 % ผ่าน